Prateći sadržaj

Sedmodnevni program uključuje boravak i aktivnosti u bogatoj prirodi koja okružuje Bajinu Baštu. Izbor izleta zavisi od vremenskih uslova i vodostaja reke, a opcije su brojne.

Splavarenje Drinom

Jezero Zaovine

Jezero Perućac

Tara

Planinarenje